การรับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี 2561

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้การต้อนรับบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ..

การบรรยาย เรือง การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม โดย เชฟประชัน วงศ์อุทัย

              ในวันที่ 25 พ.ย. 2560 “เชฟประชัน วงศ์อุทัย” EXECUTIVE CHEF ARNOMA GRAND BANGKOK ให้เกียรติมาบรร..

อบรมปรับพื้นฐานวิชาชีพบัญชี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

อบรมปรับพื้นฐานวิชาชีพบัญชี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59                     ห..