โครงการดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา

                นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์..

การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

                  ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด..

การรับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี 2561

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้การต้อนรับบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ..

การบรรยาย เรือง การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม โดย เชฟประชัน วงศ์อุทัย

              ในวันที่ 25 พ.ย. 2560 “เชฟประชัน วงศ์อุทัย” EXECUTIVE CHEF ARNOMA GRAND BANGKOK ให้เกียรติมาบรร..