การบรรยาย เรือง การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม โดย เชฟประชัน วงศ์อุทัย

              ในวันที่ 25 พ.ย. 2560 “เชฟประชัน วงศ์อุทัย” EXECUTIVE CHEF ARNOMA GRAND BANGKOK ให้เกียรติมาบรร..

อบรมปรับพื้นฐานวิชาชีพบัญชี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

อบรมปรับพื้นฐานวิชาชีพบัญชี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59                     ห..

กิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด”

กิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด”             &n..