พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดงานสัมมนาให้ความรู้เส้นทางการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากรุ่นพี่ที่จบไปแล้วและได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีนี้อีกด้วย