กีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารพลศึกษา เวลา 9.00 – 17.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 2561 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ศิษย์เก่า และคณาจารย์เข้าร่วมงาน