โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562

ธนาคารออมสินได้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทีมบัญชีครีเอทีฟ ได้เข้าไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 สถานที่ที่ตั้ง 72 ซอยเจริญรัถ 5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยคุณนาง จันทะมาน ร่วมกับสมาชิกประมาณ 7-10 คน ร่วมกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์แรกเริ่มคือ กระเป๋าผ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 โดยใช้ชื่อร้าน “ป้านางผ้าฝ้าย” และมีการผลิตสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คน ร่วมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้า หมวก ผ้าพันคอ เสื้อ กางเกง และตุ๊กตาหมี เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง on demand มีจัดกิจกรรมปิดโครงการ และตัดสินประกาศผลรางวัล ทีมบัญชีครีเอทีฟ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท โดยต้องนำผลงานไปประกวดระดับประเทศต่อไป